VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Poziv dioničarima za glavnu skupštinu

Odluka glavne skupštine