VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Poziv na skupštinu

Odluka

Prijedlog odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva