O nama

57 Godina iskustva

Brinemo za vašu vodu i okoliš.

Osnovna djelatnost je vezana uz izgradnju i održavanje vodnog dobra, te zelenih i šumskih površina. Registrirane djelatnosti - Tehničko gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja - Tehnički radovi provođenja obrana od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja vode - Uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi) - Prijevoz robe cestom (za vlastite potrebe) - Geodetsko premjeravanje - Vađenje šljunka, pijeska i gline - Planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena - Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji - Izgradnja, projektiranje i nadzor - Šumarstvo

Robert Laginja, dipl. ing.

Predsjednik

Kontaktirajte nas

Naša povijest

our story

1964. - 1965.

Nakon poplave rijeke Save 1964. godine, koja je nanijela velike materijalne štete na području cijelog grada Zagreba i okolice, odlučeno je da se odmah pristupi gradnji novih i rekonstrukciji postojećih savskih nasipa koji bi, uz gradnju svih ostalih vodoprivrednih objekata kao što su oteretni kanali, retencije, ustave itd., dugoročno zaštitili, kako grad Zagreb tako i sva ostala naselja uz rijeku Savu, od moguće poplave.

our story

1965. - 1970.

Kako zemljište nije bilo uređeno i na njemu nije bilo nikakvih čvrstih objekata, već 1965. godine je "Direkcija za Savu" uredila zemljište i izgradila na istom veliku radionu za održavanje strojeva i kamiona koja postoji i danas, zadržavši istu namjenu. Oko nje su naredne godine još izgrađena radiona za održavanje sitne mehanizacije, skladišta te montažni objekti za smještaj i prehranu radnika i tehničkog osoblja.

our story

1970. - 1974.

Da bi dugoročno riješila problem smještaja zajedničkih službi poduzeća, početkom 1970-ih, uprava se odlučuje na gradnju upravne zgrade na lokaciji današnje Av. Vukovar 220, gdje se useljava 1974.godine, a zemljište u Prečkom zadržava kao mjesto za smještaj i održavanje mehanizacije.

our story

1990.

Odlukom Skupštine grada Zagreba od 28. veljače 1990. godine "Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje grada Zagreba" d.o.o. Zagreb utemeljeno je kao poduzeće od posebnog društvenog interesa, za što financiranje osigurava Fond grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo. Dio usluga nudi se na tržištu, čime se ostvaruje dodatni prihod.

our story

1990. - DANAS

Nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske i završetka Domovinskog rata došlo je do promjene društvenog sustava. U javnom poduzeću "Hrvatska vodoprivreda" radi se na pripremi novog Zakona o vodama prema kojem se, između ostalog, "Vodoprivreda Zagreb" treba izdvojiti iz "Hrvatske vodoprivrede" i prijeći u vlasništvo grada Zagreba. Uvidjevši da će se, nakon donošenja novog Zakona o vodama, ponovo pojaviti problem smještaja zajedničkih službi, uprava poduzeća se odlučuje na rekonstrukciju postojećih objekata u Prečkom i gradnju nove upravne zgrade s pratećim objektima kako bi sve službe poduzeća bile smještene na jednoj lokaciji, što bi u konačnici pojednostavnilo organizaciju rada i smanjilo režijske troškove.

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close